عبدالله

عبدالله: پافشاری روی حل مسألۀ افغانستان از طریق جنگ زمینه‌ساز ادامۀ جنگ خواهد بود

neshananews

14 April 2021

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که پافشاری طالبان روی حل مسألۀ افغانستان از طریق جنگ، زمینه‌ساز ادامۀ جنگ در کشور خواهد بود.

آقای عبدالله امروز (چهارشنبه، 25 حمل) در نشست کمیسیون‌های شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که زمان خروج کامل نیروهای خارجی که مهم‌ترین شرط طالبان برای صلح است، مشخص شده است. آقای عبدالله می‌افزاید که اکنون زمان آن است که طالبان ارادۀ خود را برای صلح نشان دهند و برای پایان جنگ در کشور وارد عمل شوند. به گفتۀ او، فرصت جاری صلح نباید از دست برود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی خاطرنشان می‌سازد که اگر طالبان روی حل مسألۀ افغانستان از طریق جنگ پافشاری کنند، جنگ جاری در کشور ادامه خواهد یافت و قربانیان بیشتری از مردم خواهد گرفت. به گفتۀ آقای عبدلله، مهم‌ترین نگرانی این است که طالبان نسبت به مسألۀ خروج نیروهای خارجی دچار اشتباه محاسبه شده و فکر کنند که از راه زور بر همۀ افغانستان تسلط خواهند یافت.

این در حالی است که روز گذشته جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که نیروهای خارجی تا پنج ماه دیگری (یازدهم سپتمبر سال روان میلادی) افغانستان را ترک خواهند کرد.

عبدالله در بخش دیگری از سخنانش به پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی پرداخت و بیان داشت که دو دیدگاه جداگانه و جایگزین در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده است. به بیان او، مسألۀ انتخابات زودهنگام که از سوی رییس‌جمهور برای دورۀ گذار صلح مطرح شده نیز در این پیش‌نویس مدنظر گرفته شده است.

اما به بیان آقای عبدالله، هر طرحی که از آدرس جمهوریت در نشست صلح استانبول مطرح می‌شود به توافق طالبان نیاز دارد و باید به ختم جنگ در کشور منجر شود. به بیان آقای عبدالله، انتخابات اما سرنوشت شهروندان از طریق رأی‌دهی اصل پذیرفته شده و غیرقابل معامله در طرح شورای عالی مصالحۀ ملی است.

آقای عبدالله همچنان به فهرستی از اشتراک‌کننده‌گان نشست استانبول که روزهای پیش از سوی رسانه‌ها نشر شد اشاره می‌کند و می‌گوید که این فهرست نادرست است و تاکنون اشتراک‌کننده‌گان این نشست نهایی نشده است.

نشست استانبول در مورد صلح افغانستان که قرار بود تا دو روز دیگری دایر شود، پس از اعلام موقف تازۀ طالبان مبنی بر عدم اشتراک در آن تا 24 ماه اپریل به تعویق افتاده است. طالبان اما می‌گویند که تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی در هیچ نشست صلحی در مورد افغانستان اشتراک نخواهند کرد.