عبدالله عبدالله

عبدالله: گزینش جنگ برای پایان جنگ یک اشتباه تاریخی است

neshananews

14 November 2020

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی کشور می‌گوید که گزینش جنگ برای پایان جنگ در کشور یک اشتباه تاریخی است.

شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (شنبه، 24 عقرب) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای عبدالله این مطلب را شام دیروز در دیدار با باشنده‌گان شهرک «جبرییل» در ولایت هرات مطرح کرده است.

به نقل از این خبرنامه، آقای عبدالله می‌افزاید که ممکن است در جنگ پیشرفت‌ها و عقب‌گردهای وجود داشته باشد، اما این تغییرات در میدان جنگ پایدار نیست. او خاطرنشان می‌سازد که گزینش جنگ برای پایان جنگ در کشور یک اشتباه تاریخی است.

از همین‌رو، رییس شورای عالی صالحۀ ملی کشور از طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را کاهش دهند و با برقراری آتش‌بس سرتاسری در کشور که خواست شهروندان است، موافقت کنند.

این در حالی است که همزمان با آغاز رأی‌زنی‌ها میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، درگیری‌های مسلحانه میان جنگ‌جویان گروه طالبان و نظامیان کشور افزایش یافته است. دولت افغانستان، سازمان‌های جهانی، کشورهای منطقه و شماری از سفارت‌خانه‌های مقیم در کابل از طالبان خواسته‌اند تا خشونت‌ها را کاهش دهند و به آتش‌بس توافق کنند. گروه طالبان اما تاکنون به این خواست‌ها پاسخ مثبتی ارایه نکرده‌اند.