ارغندیوال

عبدالهادی ارغندیوال از سمتش برکنار شد

neshananews

23 January 2021

ادارۀ امور ریاست جمهوری اعلام کرده است که عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیۀ کشور از سمتش برکنار شده است.

این اداره امروز (شنبه، چهارم دلو) در یک خبرنامه آورده است که رییس‌جمهور با صدور فرمانی آقای ارغندیوال را از سمتش برکنار کرده است.

تعلل در گردآوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک در بررسی مقرری‌های غیرقانونی و ممانعت از این بررسی، ضعف مدیریتی و سرپیچی از احکام رییس‌جمهور از دلایل برکناری آقای ارغندیوال خوانده می‌شود.

بر اساس خبرنامۀ ادارۀ امور ریاست‌جمهوری، محمد خالد پوینده طی فرمان دیگری از سوی رییس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده است. گفتنی است که رییس‌جمهور کمتر از یک ماه پیش وزیر صحت عامه را نیز از سمتش برکنار کرده است.