هیأت طالبان

عضو هیأت مذاکراتی طالبان: شماری از طرف‌های داخلی و خارجی مانع موفقیت روند صلح هستند

neshananews

27 September 2020

یک عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ گروه طالبان در دوحه می‌گوید که برخی از طرف‌های داخلی و خارجی فراروی موفقیت گفت‌وگوهای جاری صلح مانع ایجاد می‌کنند.

مولوی عبدالسلام حنفی، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان بامداد امروز (یک‌شنبه، ششم میزان) در یک نوار ویدیویی می‌گوید که این گروه در تلاش است تا موارد اختلافی در کارشیوۀ گفت‌وگوهای آتی صلح نهایی شوند. آقای حنفی می‌افزاید که برخی از طرف‌های داخلی و خارجی فراروی موفقیت این گفت‌وگوها مانع ایجاد می‌کنند. آقای حنفی اما دربارۀ افراد و طرف‌هایی که به سخن او، مانع صلح هستند، جزییات ارایه نمی‌کند.

این عضو هیأت گفت‌وگو‌کنندۀ طالبان با اشاره به موارد اختلافی در کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح می‌گوید که هیأت این گروه تلاش دارد که محتوای موافقت‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان در دوحه، اساس گفت‌وگوهای جاری قرار گیرد، درحالی که به سخن او، هیأت دولت افغانستان خواستار اساس قرار گرفتن فیصلۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح در این گفت‌وگوها می‌باشد.

آقای حنفی خاطرنشان می‌سازد که در یک مورد دیگر، هیأت طالبان می‌خواهد که «فقه حنفی» تنها مرجع شرعی برای حل مسایل اختلافی در مذاکرات مستقیم صلح باشد؛ در حالی که به سخن او، هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان این را نیز نپذیرفته است.

این عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان همچنان ادعای مخالفت طالبان با مذهب جعفری را در گفت‌وگوهای روزهای گذشته، نادرست می‌خواند. آقای حنفی تأکید می‌کند که طرف طالبان تلاش دارند، موارد اختلافی هرچه زودتر نهایی شود، اما پیشرفت در گفت‌وگوها به حُسن نیت هیأت‌های مذاکراتی بسته‌گی خواهد داشت.

این در حالی است که اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان انعطاف ناپذیری هیأت طالبان را عاملی می‌خوانند که باعث طولانی شدن مسأله نهایی‌سازی کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح شده است.