_116247549_40f9281b-dead-4b77-801f-ea51d1bcd11d

عفو بین‌الملل: دولت افغانستان با استفاده از کمک‌های جامعۀ جهانی برای شهروندانش آکسیجن فراهم کند

neshananews

12 June 2021

سازمان عفو بین‌الملل افزایش میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان را نگران‌کننده می‌خواند. این سازمان از دولت افغانستان می‌خواهد که با استفاده از کمک‌های جامعۀ جهانی آکسیجن مورد نیاز و واکسن کرونا را برای شهروندانش تهیه کند.

سازمان عفو بین‌الملل امروز (شنبه، 22 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که شیوع ویروس کرونا در هفته‌های پسین در افغانستان بی‌پیشینه بوده است. این سازمان هشدار می‌دهد، در صورتی که برای مهار موج سوم کرونا توجه فوری صورت نگیرد، وضعیت صحی از کنترل دولت بیرون خواهد شد.

این سازمان از دولت افغانستان می‌خواهد که با استفاده از کمک‌های جامعۀ جهانی مقدار کافی آکسیجن را به گونۀ فوری برای بیماران کرونایی تهیه کند. این سازمان همچنان به دولت افغانستان گوش‌زد می‌کند که برای تهیۀ واکسن کرونا نیز تدابیر جدی را روی دست بگیرد.

سازمان عفو بین‌الملل از دولت افغانستان انتقاد می‌کند که با وجود سرازیر شدن کمک‌های هنگفت مالی به این کشور، دولت افغانستان هنوز هم نتوانسته آکسیجن مورد نیاز برای شهروندانش را فراهم سازد.

در خبرنامۀ این سازمان توضیح داده شده که با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دولت تنها حدود یک هزار شفاخانه را برای بیماران کرونایی اختصاص داده و در این شفاخانه‌ها تنها دو هزار بالون آکسیجن وجود می‌باشد. بر اساس این خبرنامه، دولت افغانستان در بخش تهیۀ واکسن کرونا نیز به شهروندانش هیچ برنامه‌یی روی دست نگرفته است.

با آغاز موج سوم ویروس کرونا در کشور، وزارت صحت عامه و بیماران مبتلا به ویروس کرونا از کمبود آکسیجن در شفاخانه‌های دولتی شکایت دارند. وزارت صحت عامه از شهروندان می‌خواهد که در مصرف آکسیجن صرفه‌جویی کنند.

بر اساس گزارش‌های موجود، بیماران مبتلا به مرحلۀ حاد کرونا با هزینۀ شخصی آکسیجن خریداری می‌کنند. یک دقیقه تنفس مصنوعی تا بیست افغانی هزینه بر می‌دارد. شهروندانی که وضعیت مالی‌شان خوب نیست، مجبورند مرگ تدریجی بیماران‌شان را تماشا کنند.

این در حالی است که جامعۀ جهانی در بیش از یک سال گذشته پول گزافی را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است که با همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مبارزه کند. با وجود این کمک‌ها، آکسیجن کافی در شفاخانه‌های دولت وجود ندارد.