1211899_941

عفو بین‌الملل: عاملان حمله‌های وحشیانه بر افراد ملکی در افغانستان شناسایی و مجازات شوند

neshananews

17 June 2021

سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از ادامۀ حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان، از حکومت افغانستان می‌خواهد که عاملان این دست حمله‌های وحشیانه را شناسایی و مجازات کند.

سازمان عفو بین‌الملل دیروز (چهارشنبه، 26 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی از ادامۀ حمله‌های هدف‌مند بر افراد ملکی در افغانستان انتقاد کرده است. در خبرنامۀ این سازمان آمده که در جریان کم‌تر از یک هفتۀ گذشته دست‌کم 24 غیرنظامی در پی حمله‌های هدف‌مند در این کشور کشته شده‌اند.

این سازمان از حملۀ افراد مسلح ناشناس بر چهار واکسناتور برنامۀ پولیو در ننگرهار یاد می‌کند که سرگرم ارایۀ خدمات ضروری صحی به باشنده‌گان این ولایت بودند.

بر اساس خبرنامۀ این سازمان، حمله بر واکسناتوران در ننگرهار پس از آن صورت گرفته که تنها دو روز پیش از آن دو انفجار دیگری در غرب شهر کابل افراد ملکی را هدف قرار داد. در نتیجۀ این حمله‌ها دست‌کم هفت فرد ملکی کشته شده و شش غیرنظامی زخمی شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل از حکومت افغانستان می‌خواهد که حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان را بررسی کند و عاملان این حمله‌های وحشیانه را شناسایی و مجازات کند.

این در حالی است که اخیراً تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است. گروه طالبان دست داشتن در حمله‌های هدف‌مند را رد می‌کنند، اما حکومت می‌گوید که این حمله‌ها کار طالبان است.