123123

عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شد

neshananews

19 June 2021

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شده است.

این اداره امروز (شنبه، 29 جوزا) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که آقای کمال بر اساس پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محل و فرمان رییس‌جمهور غنی به این سمت گماشته شده است.

آقای کمال پیش از این به عنوان معاون دادستانی کل کشور وظیفه اجرا می‌کرد.

آقای کمال در حالی به فاریاب خواهد رفت که این ولایت حدود یک ماه گواه اعتراض‌های گستردۀ باشنده‌گان این ولایت در واکنش به معرفی محمد داوود لغمانی به حیث والی این ولایت، بوده است. این ولایت همچنان گواه افزایش حمله‌های بی‌پیشینۀ گروه طالبان است.