هوانوردی ملکی

عواید افغانستان در بخش ترانسپورت هوایی 9 درصد کاهش یافته است

neshananews

23 January 2021

ادارۀ هوانوردی ملکی اعلام کرده است که عواید کشور از بابت ترانسپورت هوایی در سال 2020 میلادی نُه درصد کاهش یافته است.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی امروز (شنبه، چهارم دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان باعث کاهش پرواز‌ها میان کشورها شده و روی همین علت عواید این اداره نیز کاهش یافته است.

آقای وفایی‌زاده می‌افزاید که ادارۀ هوانوردی ملکی کشور از بخش ترانسپورت هوایی در سال 2020 میلادی 5 میلیارد و 179 میلیون افغانی عواید به دست آورده است. به سخن آقای وفایی‌زاده، این عواید نسبت به رقمی که از سوی وزارت مالیه به این اداره هدف تعیین شده است، نُه درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مسوولان ادارۀ هوانوردی ملکی یادآوری می‌کنند که این اداره به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان امسال بیش از 60 میلیون افغانی کسر عواید داشته است. رییس ادارۀ هوانوردی ملکی اما خاطر‌نشان می‌سازد که در ماه‌های پسین پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش یافته است؛ اقدامی که به سخن او، می‌تواند در سال‌های آینده سود بیشتری به این اداره برساند.

گفتنی است که همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، پروازها میان کشورها نیز متوقف شد. این وضعیت زیان هنگفت مالی را بر شرکت‌های هوایی تحمیل کرده است.