غنی

غنی: به 60 درصد شهروندان کشور در دو مرحله واکسن کرونا فراهم می‌شود

neshananews

05 December 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که دولت در دو مرحله برای 60 درصد از شهروندان کشور واکسن کرونا فراهم می‌سازد.

آقای غنی امروز (شنبه، پانزدهم قوس) در نشستی در کابل می‌گوید که در مرحلۀ نخست به 20 درصد از شهروندان و در مرحلۀ دوم به 40 درصد از شهروندان کشور واکسن کرونا فراهم خواهد شد. آقای غنی اما زمان فراهم‌سازی این واکسن را مشخص نمی‌سازد.

رییس‌جمهور می‌افزاید که واکسن کرونا برای شهروندان کشور با هزینۀ مشترک دولت و جامعۀ جهانی فراهم می‌شود. پیش از این بانک جهانی تعهد کرده است که بودجۀ کافی را برای تطبیق واکسن کرونا به شهروندان افغانستان در اختیار دولت قرار خواهد داد.

آقای غنی همزمان با این، از گسترش موج دوم ویروس کرونا در کشور ابراز نگرانی می‌کند و از رهبران سیاسی کشور می‌خواهد که شهروندان را به رعایت تدابیر بهداشتی برای مبارزه با این ویروس تشویق کنند.

گفتنی است که موج دوم ویروس کرونا از دو هفته به این‌سو در کشور آغاز شده است. همزمان با این، تطبیق واکسن کرونا نیز در شماری از کشورهای جهان آغاز شده است. اما وزارت صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که این واکسن تا نیمۀ سال 2021 میلادی در کشور فراهم خواهد شد.