اشرف غنی

غنی: جامعۀ جهانی برای تأمین صلح پایدار در کنار جمهوریت ایستاده است

neshananews

22 September 2020

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که جامعۀ جهانی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان در کنار جمهوریت ایستاده است.

آقای غنی شام دیروز (دوشنبه، 31 سنبله) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی صلح در کابل گفته است که تأمین صلح پایدار تنها در چوکات نظام جمهوریت امکان‌پذیر است. آقای غنی می‌افزاید که رسیدن به اهداف مطلوب صلح که پایدار بودن و حفظ ارزش‌های قانونی اساسی در این روند را شامل می‌شود، با حوصله‌مندی هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح ممکن خواهد شد.

رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که جامعۀ جهانی برای رسیدن روند صلح افغانستان به هدف مطلوب در کنار جمهوریت ایستاده است.

این در حالی است که روز گذشته نمایندۀ ملکی ناتو تأکید کرد که این سازمان تا برقراری صلح پایدار در افغانستان به حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.

رییس جمهور همچنان به رابطۀ صلح و کاهش فقر در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید که محو فقر تنها با تأمین صلح پایدار امکان پذیر است. به گفتۀ او، پس از توافق احتمالی صلح، اگر حکومت یک تحول اقتصادی را در کشور شکل دهد، پایداری صلح نیز تضمین خواهد شد.