غنی

غنی: حرکت خطرناکی برای هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهۀ پسین در کشور آغاز شده است

neshananews

29 June 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در واکنش به حملات اخیر در شهر کابل به ویژه کشته شدن کارمندان کمیسیون حقوق بشر و دادستانی کل می‌گوید که «حرکت خطرناکی به منظور هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های‌ نزدیک به دودهۀ پسین در کشور آغاز شده است.» به سخن او، حکومت برای جلوگیری از این حرکت متعهد می‌باشد.

صدیق صدیقی، سخنگوی آقای غنی در توییتی نوشته است که رییس‌جمهور غنی در نشست کابینه امروز (دوشنبه، نهم سرطان) حملۀ تروریستی بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکوم کرده است. آقای صدیقی می‌افزاید که رییس‌جمهور به نهادهای امنیتی دستور داده است تا تدابیر و اقدامات ویژه‌یی را به هدف تأمین امنیت فعالان حقوق بشری، جامعۀ مدنی و دادستانان کشور روی دست گیرند.

این درحالی است که دو روز پیش موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت که در نتیجۀ آن دو کارمند این نهاد کشته شدند. در رویداد مشابه دیگر، هفتۀ گذشته کارمندان دادستانی کل آماج حملۀ افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این حمله پنج کارمند داستانی کل کشته شدند. تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسوولیت این رویدادها را برعهده نگرفته است. گروه طالبان نیز دست داشتن در این حمله‌ها را رد کرده‌اند.