غنی

غنی: حمایت کنونی شهروندان از نظامیان کشور در 140 سال گذشته بی‌پیشینه است

neshananews

27 February 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که حمایت کنونی مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در 140 سال گذشته بی‌پیشینه است. به باور رییس‌جمهور، سربازان کشور با دادن قربانی‌های فراوانی توانسته‌اند حمایت مردم را کسب کنند.

آقای غنی امروز (شنبه، نهم حوت) در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی «سرباز» در کابل می‌گوید که حمایت شهروندان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. رییس‌جمهور می‌افزاید که ظرفیت کنونی این نیروها قابل افتخار است و حمایت مردم از آنان نیز در 140 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به گفتۀ آقای غنی، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نزد شهروندان از محبوبیت ویژه‌یی برخوردارند و این نیروها در منطقه نیز به یک قوت ملموسی بدل شده‌اند.

رییس‌جمهور نظامیان کشور را یگانه قدرتی توصیف می‌کند که ضامن تأمین صلح و ثبات در کشور به شمار می‌روند. به باور او، این نیروها تاکنون با عدم دخالت در سیاست‌های کوچک از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و روندهای ملی مانند انتخابات را در سال‌های گذشته به گونۀ درست آن مدیریت کرده‌اند.

آقای غنی علاوه می‌کند که نظامیان کشور هم‌اکنون سرگرم مبارزه با تروریسم بین‌المللی هستند، اما خطر تروریسم در کشور پایان خواهد یافت. او با اشاره به روند صلح، خشونت‌های جاری را به باد انتقاد گرفته و تأکید می‌ورزد که شهروندان کشور خواستار صلح پایدار هستند.

رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که مدت حکومت او بر اساس اصول جمهوریت و قانون اساسی مشخص شده است. به سخن او، افراد و گروه‌هایی که طرف‌دار دوام حکومت او نیستند، باید مردم را قناعت دهند.

این در حالی است که پیش از این گروه طالبان و شماری از چهره‌های سیاسی برقراری حکومت موقت را یگانه راهکاری برای مشارکت طالبان در چوکات نظام سیاسی و پایان جنگ در کشور عنوان کرده‌اند.