غنی

غنی: دستاوردهای 19 سال گذشته هیچ‌گاهی به معامله گرفته نمی‌شود

neshananews

29 September 2020

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که دستاوردهای نوزده سال پسینی که با قربانی‌های گستردۀ مردم و جامعۀ جهانی به دست آمده است، هیچ‌گاهی به معامله گرفته نخواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری دیروز (دوشنبه، هفتم میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای غنی این مطلب را به مناسبت روز جهانی «دسترسی به اطلاعات» مطرح کرده است. خبرنامه می‌افزاید که امسال در حالی از روز جهانی دسترسی به اطلاعات گرامی‌داشت می‌شود که بحث‌هایی دربارۀ آیندۀ افغانستان و دستاوردهای نوزده سال گذشته در کشور مطرح است.

به گفتۀ رییس جمهور، این دستاوردها شامل آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق زنان و اقلیت‌ها می‌باشد که با قربانی‌های گسترده و فراوان شهروندان کشور و جامعۀ جهانی به دست آمده است و هیچ‌گاهی به معامله گرفته نخواهد شد.

آقای غنی پایان خشونت‌های جاری در کشور و تأمین صلح پایدار با حفظ دستاوردهای نوزده سال پسین را از اهداف عمدۀ حکومت خود در چوکات روند صلح عنوان می‌کند. از همین‌رو، آقای غنی به شهروندان اطمینان می‌دهد که ارزش‌های یاد شده به شمول حقوق بنیادین شهروندان که در قانون اساسی ذکر شده است، در روند صلح حفظ خواهند شد.

این در حالی است که پیوستن طالبان به روند صلح بیشتر از هر زمانی ارزش‌های نوزده سال پسین را در افغانستان با چالش روبه‌رو کرده است. جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر از معامله روی دستاوردهای یاد شده در جریان گفت‌وگوهای جاری به شدت نگران هستند.