هند و افغانستان

غنی: روند صلح نباید افغانستان را به گذشته برگرداند

neshananews

09 February 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که روند جاری صلح نباید شرایط دشوار گذشته را دوباره در افغانستان تکرار کند.

آقای غنی امروز (سه‌شنبه، 21 دلو) در مراسم امضای تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌‌توت با دولت هند می‌گوید که روند جاری صلح باید به ثبات در افغانستان و منطقه بینجامد.

آقای غنی می‌افزاید در این روند باید دستاوردهای نوزده سال گذشتۀ افغانستان از جمله ساختار نظام سیاسی و ارزش‌های قانون اساسی را حفظ کند. به سخن او، موافقت‌نامۀ احتمالی صلح نباید به تکرار شرایط دشوار گذشته در کشور منجر شود.

رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد، اگر طالبان و حامیان این گروه طرف‌دار راه حل سیاسی برای پایان جنگ در کشور باشند، دولت افغانستان آمادۀ صلح با این گروه خواهد بود. اما به گفتۀ او، در صورتی که طالبان به ادامۀ جنگ اصرار کنند، نیروهای امنیتی کشور آمادۀ دفاع از شهروندان هستند.

آقای غنی در ادامه به ضرورت شکل‌گیری اجماع ملی و بین‌المللی در روند صلح افغانستان تأکید می‌ورزد. به گفتۀ او، افزون بر قدرت‌های جهانی، کشورهای منطقه نیز باید موافقت‌نامۀ احتمالی صلح را تضمین کنند.

این در حالی است که دولت جدید امریکا سرگرم بازنگری موافقت‌نامۀ صلح این کشور با طالبان است. مقام‌های امریکایی طالبان را به نقض محتوای موافقت‌نامۀ دوحه و عدم پایبندی این گروه به تعهدات شان در روند صلح متهم کرده‌اند.

از سوی دیگر، دومین دور گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر نیز از حدود سه هفته به این‌سو متوقف شده است.