غنی

غنی: زمین‌های غصب‌ شدۀ دولت باید به املاک دولت برگردانده شود

neshananews

25 February 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که زمین‌های غصب شدۀ دولتی باید دوباره به املاک دولت برگردانده شود.

آقای غنی امروز (پنج‌شنبه، هفتم حوت) در نشست ملی قضایای دولت در کابل غصب کننده‌گان جایدادهای دولتی را «دزدان انکشاف» افغانستان توصیف می‌کند. آقای غنی می‌افزاید که هر جایداد دولتی که از سوی زورمندان در شهرها و روستاها غصب شده است، باید دوباره به املاک دولت برگردانده شود.

رییس‌جمهور از وزارت عدلیه‌ می‌خواهد که در راستای بازگشت جایدادهای غصب‌ شدۀ دولت اقدامات جدی را روی دست بگیرد. آقای غنی اما مقدار این زمین‌ها و افرادی که در غصب آن دست داشته‌اند را فاش نکرده است.

این در حالی است که هزاران جریب زمین دولتی در شهرها و روستاهای کشور در جریان چهار دهۀ پسین از سوی زورمندان غصب شده است. بیشتر این زمین‌ها در سیستم برقی دولت ثبت نیست. همچنان اسناد بیشتر زمین‌های دولت در جریان جنگ‌های داخلی حریق و یا فرسوده شده است. دولت در این اواخر روند ثبت ملکیت‌ها را در شهرهای بزرگ کشور آغاز کرده است. بر اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی، تاکنون صدها جریب زمین دولت در شماری از ولایت‌های کشور تثبیت و از نزد غاصبان گرفته شده است.