غنی

غنی: سیستم تنخواه‌های مشاوران (ان. تی. ای) تا ماه حمل تعدیل می‌شود

neshananews

02 March 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که سیستم تنخواه‌های مشاوران (ان. تی. ای) تا ماه حمل سال 1400 خورشیدی تعدیل خواهد کرد.

ارگ ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، دوازدهم حوت) با نشر خبرنامه می‌نویسد که آقای غنی این موضوع را پیش از چاشت امروز در نشست رهبری حکومت مطرح کرده است. آقای غنی می‌افزاید که به هدف صرفه‌جویی در بودجۀ عادی حکومت و به منظور ازدیاد تنخواه‌های کارمندان پایین‌رتبۀ دولت، این تنخواه‌ها تغییر خواهد کرد.

رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که هر بست مشاوریت باید به یک قرارداد نتیجه‌محور بدل شود و روند تنخواه‌های مشاوریت (ان. تی. ای) تنها تا ماه حمل سال پیش‌رو ادامه خواهد یافت. به نقل از خبرنامۀ ارگ، اداره‌های حکومتی هرچند با طرح تعدیل سیستم تنخواه‌های مشاوران مخالفت نکرده، اما خواهان حفظ شماری از بست‌های تخنیکی در چوکات این سیستم شده‌اند.

گفتنی است که تعدیل در سیستم تنخواه‌های بست‌های مشاوریت (ان. تی. ای) پس از آن در وزارت مالیه مطرح شده است که مجلس نماینده‌گان طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی را در بودجۀ ملی سال 1400 تصویب کرده است.

بر اساس توافقی که میان مجلس نماینده‌گان و وزارت مالیه صورت گرفته است، تنخواه‌ هر کارمند پایین‌رتبۀ دولت تا دو هزار افغانی افزایش خواهد یافت. وزارت مالیه می‌گوید که این طرح سر از ماه حمل سال 1400 خورشیدی پس از تعدیل سیستم تنخواه‌های مشاوران (ان. تی. ای) و کاهش تنخواه‌های سایر مأموران بلندرتبۀ دولت عملی خواهد شد.