غنی

غنی: شریعت اسلامی باید اساس گفت‌وگوهای صلح میان دولت و طالبان قرار بگیرد

neshananews

29 October 2020

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که شریعت اسلامی باید اساس گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان قرار بگیرد. به سخن او، مبنا قرار گرفتن موافقت‌نامۀ طالبان با امریکا در روند صلح، برای دولت افغانستان پذیرفتنی نیست.

آقای غنی امروز (پنج‌شنبه، هشتم عقرب) در مراسم گرامی‌داشت از میلاد پیامبر اسلام در کابل می‌گوید که شریعت اسلامی باید اساس هر نوع معضل و مسأله قرار بگیرد. او با اشاره به تأکید طالبان روی مبنا قرار گرفتن «موافقت‌نامۀ دوحه» در مذاکرات صلح می‌گوید که طالبان باید از این خواست‌شان عقب‌نشینی کنند. زیرا به سخن او، مبنا قرار گرفتن موافقت‌نامۀ صلح طالبان با امریکا برای شهروندان و دولت افغانستان پذیرفتنی نیست.

رییس جمهور می‌افزاید که شهروندان کشور در جریان چهل سال گذشته برای حفظ شریعت اسلامی قربانی داده‌اند و اسلام باید اساس هر نوع اختلاف از جمله اختلاف‌های احتمالی در گفت‌وگوهای صلح قرار بگیرد.

آقای غنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش طالبان را در تخریب مسجدها و تأسیسات عامه مقصر می‌داند و می‌گوید که حکومت از بودجۀ ملی مسجد و مکتب‌ها را اعمار می‌کند، اما طالبان روزانه به تخریب این ساختمان‌های عامه می‌پردازند.

این در حالی است که هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از یک‌ونیم ماه به این‌سو سرگرم رأی‌زنی دربارۀ نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح قرار دارند. گروه طالبان می‌خواهند که محتوای موافقت‌نامۀ این گروه با ایالات متحدۀ امریکا که در ماه حوت پارسال به امضا رسید، مبنای حل اختلاف‌های احتمالی در روند صلح قرار بگیرد.

این موافقت‌نامه به طالبان مشروعیت می‌بخشد و آنان را یک طرف جداگانه و اصلی معامله با ایالات متحدۀ امریکا می‌پندارد. دولت افغانستان اما می‌خواهد که طالبان پس از توافق صلح به دولت مدغم شوند. از همین‌رو، هیأت‌های مذاکراتی تاکنون به توافق نرسیده‌اند تا کارشیوۀ مذاکرات صلح را نهایی بسازند.