غنی

غنی: طالبان به ارزش یک میلیارد دالر به زیربناهای کشور زیان مالی وارد کرده‌اند

neshananews

20 April 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که حرکت‌های خشونت‌بار طالبان به ارزش یک میلیارد دالر به زیربناهای افغانستان زیان وارد کرده‌ است.

آقای غنی امروز (سه‌شنبه، 31 حمل) در نشست «هفتۀ حکومت‌داری و منابع بشری» در کابل می‌گوید که طالبان در حال حاضر سرگرم تخریب زیربناهای کشور هستند.

آقای غنی هرچند روشن نمی‌سازد که طالبان در چه مدت زمانی این زیان مالی را به زیربناهای کشور وارد کرده‌اند، اما می‌افزاید که حرکت‌های این گروه در جریان سال‌های پسین سبب شده که به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی به کشور زیان وارد شود.

رییس‌جمهور از تخریب تأسیسات عامه توسط جنگ‌جویان طالبان انتقاد می‌کند و از طالبان می‌خواهد در صورتی که برای ساخت زیربناهای کشور اقدام نمی‌توانند، دست‌کم از تخریب این تأسیسات دست بردارند.

این در حالی است که از این پیش، نماینده‌گی‌های سیاسی بیش از بیست کشور در اعلامیۀ مشترکی طالبان را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده و از این گروه خواسته‌اند که از تخریب این تأسیسات دست بردارد. طالبان اما تاکنون به این خواست آنان پاسخ مثبتی ارایه نکرده‌اند.