غنی

غنی: قانونی اساسی باید مبدای مشروعیت مرحلۀ گذار صلح قرار بگیرد

neshananews

11 April 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که قانون اساسی کنونی باید مبدای مشروعیت مرحلۀ گذار در روند صلح قرار بگیرد.

آقای غنی امروز (یک‌شنبه، 22 حمل) در گردهمایی مردم کوهدامن از راه دور صحبت کرد. او می‌گوید که در هر نوع مرحلۀ گذار در پیوند به صلح باید مشروعیت وجود داشته باشد. آقای غنی می‌افزاید که قانون اساسی کنونی کشور باید مبدای مشروعیت مرحلۀ گذار در روند صلح باشد و این قانون اساسی در صورت نیاز تعدیل خواهد شد.

رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد در صورتی که طرف‌های صلح روی منبع مشروعیت مرحلۀ گذار صلح به نتیجه نرسند، توافق صلح دشوار خواهد بود. او بیان می‌دارد که در این صورت خطراتی روند صلح را تهدید می‌کند و شهروندان کشور بهایش را خواهند پرداخت.

آقای غنی علاوه می‌کند که در روند صلح نباید عجله صورت بگیرد. به گفتۀ او، این روند گفتمانی میان دولت، طالبان و جامعۀ جهانی است که هر سه جانب برای موفقیت آن باید به نتیجۀ اصولی دست یابند.

رییس‌جمهور غنی از طرح صلح خودش زیر نام «نقشۀ راه صلح» یادآوری می‌کند و می‌گوید که در این طرح حفظ قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودهنگام جای داده شده است. آقای غنی تأکید می‌ورزد که نقشۀ راه صلح خطرات احتمالی در این روند را ارزیابی کرده و به هدف موفقیت این روند و برقراری ثبات در کشور تدوین شده است.

این در حالی است که افزون بر ارگ ریاست جمهوری، ده‌ها طرح دیگری در شورای عالی مصالحۀ ملی زیر بحث قرار دارند تا طرح واحدی از آدرس جمهوریت در نشست استانبول مطرح شود. نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در 28 ماه حمل امسال برگزار خواهد شد.