غنی

غنی: مدیریت آب و ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی از اهداف مهم دولت برای امسال است

neshananews

22 March 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که حکومت در جریان سال روان خورشیدی روی ساخت بند‌های آب، کانال‌های آب‌گردان و توسعۀ زیرساخت‌های کشاورزی تمرکز می‌کند.

آقای غنی امروز (دوشنبه، دوم حمل) در پیامی به مناسبت «روز ملی دهقان» می‌گوید که افغانستان از سرزمین‌های حاصل‌خیز و دارای آب و خاک مناسب برای کشاورزی است. او می‌افزاید که از این‌رو حکومت در جریان سال روان خورشیدی با ایجاد بندها و کانال‌های آب‌گردان تلاش دارد آب‌های کشور را مدیریت کند و زیرساخت‌های کشاورزی افغانستان را نیز توسعه دهد.

ایجاد نمایشگاه‌های زراعتی در ولایت‌های مختلف به هدف بازاریابی برای محصولات کشاورزان از برنامه‌های دیگر حکومت در جریان امسال عنوان می‌شود. رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که حکومت تلاش دارد سهم زنان را در عرصۀ کشاورزی افزایش دهد. از این‌رو، به سخن آقای غنی ایجاد سبزخانه‌ها و گل‌خانه‌هایی که بیشتر توسط زنان مدیریت می‌شوند در اولویت کاری حکومت قرار خواهد داشت.

رییس‌جمهور از ایجاد دهلیز‌های هوایی بیشتری برای صادر کردن محصولات کشاورزی به بیرون از کشور یادآور می‌شود و علاوه می‌کند که این دهلیز‌ها در افزایش میزان صادرات تأثیر خوبی به جا خواهد گذاشت. به گفتۀ آقای غنی، شمار دهلیزهای هوایی در سال روان خورشیدی افزایش خواهند یافت.

برنامۀ ایجاد دهلیز‌های هوایی به دنبال مسدود شدن بی‌رویۀ بندرهای ترانزیت زمینی میان افغانستان و پاکستان در زمان حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شد. محصولات تجاری و زراعتی افغانستان هم‌اکنون از طریق دهلیز‌های هوایی به 20 کشور جهان صادر می‌شود.