غنی

غنی: مذاکرات دوحه پیشرفت مطلوبی ندارد

neshananews

21 November 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که رأی‌زنی‌های جاری میان هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت با گروه طالبان در دوحه تاکنون پیشرفت مطلوبی نداشته است.

آقای غنی شام دیروز (جمعه، 30 عقرب) هنگام سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون صلح افغانستان، گفت که شورای امنیت باید حمایت خود را از روند صلح افغانستان قوت بخشد. آقای غنی افزود که تقویت حمایت‌های جامعۀ جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل از روند صلح می‌تواند مذاکرات صلح افغانستان را جان تازه‌یی بخشد.

آقای غنی با اشاره به قطع‌نامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل خاطرنشان ساخت که صدور این قطع‌نامه‌های پی در پی نشان می‌دهد که امارت طالبان نزد این شورا مشروعیت ندارد. از همین‌رو آقای غنی تأکید کرد که از تعزیرات شورای امنیت علیه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی باید به هدف نزدیک شدن روند صلح افغانستان به نتیجۀ مطلوب استفاده شود.

رییس‌جمهور غنی همچنان تروریسم را شبکه‌یی به هم پیوسته توصیف کرد و یادآور شد که مبارزه با این تهدید جهانی به یک استراتژی مشترک نیاز دارد. به سخن او، برای شکست تروریسم در افغانستان باید نظام مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی در روند صلح حفظ شود.

این اظهارات رییس جمهور غنی در حالی مطرح می‌شود که منابع آگاه از جریان گفت‌وگوهای مقدماتی میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر می‌گویند که دو جانب به نهایی‌سازی کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح نزدیک شده‌اند. رأی‌زنی‌ها روی نهایی‌سازی این کارشیوه حدود دو ماه و ده روز پیش در دوحه، پایتخت قطر آغاز شده است.