غنی

غنی: گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از وجود فساد به گونۀ جدی برسی شوند

neshananews

18 May 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به اداره‌های دولتی هدایت داده است تا گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های غیردولتی از وجود فساد را به گونۀ جدی بررسی کنند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که آقای غنی این هدایت را دیروز (دوشنبه، 27 ثور) در نشست شورای عالی حاکمیت قانون در ارگ صادر کرده است.

رییس‌جمهوری غنی در این نشست تأکید می‌ورزد که در صورت درست بودن گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، اداره‌های مربوطۀ دولت مکلف‌اند پرونده‌های فساد را به گونۀ جدی مورد پی‌گیرد قرار دهند. آقای غنی همچنان تأکید می‌ورزد، در صورتی که گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های غیردولتی خلاف واقعیت باشند، موضوع باید به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی محول شود.

با این حال، طبق خبرنامۀ ارگ، در نشست شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شده است که همۀ ارگان‌های دولتی موظف‌اند به اتهام‌های موجود در گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها پاسخ ارایه کنند.

این در حالی است که گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از وجود صدها نمونۀ فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی حکایت دارند. بیشتر نهادهای دولتی گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های غیردولتی را یک اتهام نادرست می‌خوانند و اتهام‌های موجود در آن را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. این گزارش‌ها در موارد زیادی از سوی دولت نیز جدی گرفته نمی‌شوند.