IMG-20200127-WA0008

فراغت بیش از دوصد تن از منسوبین ارتش ملی در بلخ

محمدجان آریا

27 January 2020

بیش از دوصدتن از منسوبین ارتش ملی ( بریدمل‌ها)  بعد از آموزش‌های چهار و نیم ماهه در بخش‌های تعلیمات تهدابی و تیم لیدری از مرکز تعلیمی نظامی قول اردوی 209 شاهین سند فراغت به‌دست آوردند.

در خبرنامه‌ قول اردوی 209 شاهین در ارتباط به برنامه فراغت آمده است که برید ژنرال عباس توکلی معاون قول اردوی 209 شاهین خطاب به فارغین گفت: “شما قهرمانان واقعی وطن هستید و دشمنان افغانستان نمی‌توانند در مقابل شما ایستاده‌گی نمایند. این شما هستید که بعد از این مثل سابق دوشادوش دیگر برادران نظامی خود در سنگرهای گرم وطن قرار می‌گیرید”.

در ادامه خبرنامه آمده است که معاون قول اردو تاکید کرد: “اردوی ملی برای منافع ملت و مردم خود کار می‌کند تابع تنظیم، شخص و جریان های سیاسی نیست. برای رفاه و آرامش مردم و وطن خود مبارزه می‌کنیم و برای مردم خود احترام خاص قایل هستیم”.

این در حالی‌ست که هفته گذشته بیش از دوصد تن از افسران جوان که هشتاد و پنج‌تن آنان را بانوان تشکیل می‌داد. بعد از شش ماه آموزش‌های فنی و مسلکی از مرکز تعلیمی ساتنمنان پلیس بلخ سند فراغت به‌دست آوردند.