فرهاد دریا

فرهاد دریا به رییس‌جمهور: صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها نباید به مسجدها منتقل شود

neshananews

08 December 2020

فرهاد دریا، هنرمند شناخته شدۀ کشور در یک نامۀ سرگشاده به رییس‌جمهور خواهان تجدید نظر حکومت در انتقال صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها به مسجدها شده است.

آقای دریا امروز (سه‌شنبه، هجدهم قوس) در یک این نامۀ سرگشاده خطاب به رییس‌جمهور نوشته است که صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها سرنوشت‌سازترین دورۀ آموزشی کودکان است و سرنوشت کودکان در این دورۀ مهم آموزشی نباید به دست ملاامامان افراطی گذاشته شود.

آقای دریا می‌افزاید که ملاامامان مسجدها بیشتر در روستاهای کشور فارغان مدرسه‌های دینی پاکستان هستند و سپردن سرنوشت کودکان به این افراد خطرآفرین خواهد بود. او از رییس‌جمهور می‌پرسد که چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت کودکان از طریق مسجدها در اختیار گرداننده‌گان مسجدهای انتحاری‌پرور پاکستان قرار نگیرد.

آقای دریا از رییس‌جمهور می‌خواهد که به تصمیم وزارت معارف مبنی بر انتقال صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها (صنف اول تا سوم) به مسجدها باید تجدید نظر شود.

گفتنی است که وزارت معارف دو روز پیش اعلام کرد که بر اساس یک طرح تازۀ تشکیلاتی صنف‌های درسی اول تا سوم مکتب‌ها به مساجد انتقال خواهد یافت. این اعلامیۀ وزارت معارف واکنش‌های گسترده‌یی را میان فرهنگیان کشور برانگیخته است. از این رو، وزارت معارف بار دیگر اعلام کرده است که صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها تنها در مناطقی که مکتب وجود ندارند به مسجدها انتقال خواهد یافت.