فوزیه کوفی

فوزیه کوفی: حقوق قربانیان جنگ در همۀ نشست‌های صلح با طالبان مطرح شده است

neshananews

14 October 2020

فوزیه کوفی، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید که حفظ حقوق قربانیان جنگ در همۀ نشست‌های رسمی میان هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان و گروه طالبان، مطرح شده است.

وزارت دولت در امور صلح بامداد امروز (چهارشنبه، 23 میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که خانم کوفی این مطلب را در دیدار با شماری از نماینده‌گان قربانیان جنگ در قطر مطرح کرده است.

به نقل از خبرنامه، خانم کوفی در این نشست تأکید کرده است که حقوق قربانیان جنگ از خطوط اساسی گفت‌وگوهای جاری صلح میان هیأت‌های مذاکره‌کننده است. او خاطرنشان می‌سازد که حفظ حقوق این قربانیان در همۀ نشست‌های صلح میان هیأت دولت با هیأت مذاکراتی طالبان مطرح شده است.

اما این عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت از وزارت دولت در امور صلح می‌خواهد که زمینۀ حضور مستقیم نماینده‌گان قربانیان جنگ را در نشست‌های هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان مساعد بسازد.

گفت‌وگوهای مستقیم میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان از یک ماه به این‌سو در قطر آغاز شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید می‌ورزند که حقوق قربانیان جنگ در این نشست‌ها باید مطرح و برای حفظ آن تأکید صورت گیرد.