فیفا

فیفا: حکومت صلاحیت قانون‌گذاری پارلمان را مصادره کرده است

neshananews

30 March 2021

موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) می‌گوید که حکومت صلاحیت قانون‌گذاری پارلمان را مصادره کرده است.

محمد نعیم اصغری، رییس فیفا امروز (سه‌شنبه، دهم حمل) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که 50 درصد سندهای تقنینی که در سال دوم دورۀ هفده‌هم در پارلمان مورد بحث قرار گرفته، فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور بوده‌ است.

آقای اصغری می‌افزاید که به این ترتیب صلاحیت قانون‌گذاری که از وظایف اختصاصی پارلمان است از سوی حکومت مصادره شده است. به بیان او، پارلمان در سال دوم دورۀ هفدهم تقنینی به نهادی که تنها فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور را رد یا تأیید می‌کند، تقلیل یافته است.

بخشی از این بررسی فیفا به چگونه‌گی پیشبرد نشست‌های پارلمان اختصاص یافته است. به بیان آقای اصغری، بررسی این نهاد نشان می‌دهد که 43 درصد همۀ نشست‌های عمومی مجلس نماینده‌گان و 42 درصد نشست‌های مجلس سنا فاقد نصاب رأی‌گیری بوده است. به بیان او، حدود نیمی از قوانین در پارلمان در جریان سال گذشتۀ تقنینی به گونۀ غیرقانونی تصویب شده‌اند.

رییس فیفا اما عملکرد پارلمان در تصویب بودجه و دفاع از سایر صلاحیت‌هایش را در برابر مداخله‌های دوام‌دار حکومت در سال گذشتۀ تقنینی قابل ستایش می‌داند. به بیان او، پارلمان سال گذشته در بخش نماینده‌گی از مردم توانسته جایگاه خود را احیا کند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان کشور در جریان سال گذشته تقنینی در بخش بودجۀ ملی، روند صلح و ادارۀ وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان همواره صدا بلند کرده است.