یونس قانونی

قانونی: سانسور صحبت‌های خلیلی، محقق و عطامحمد نور خلاف موازین اخلاقی است

neshananews

26 December 2020

محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که قطع نشرات زندۀ تلویزیون ملی در زمان صحبت‌های محمد کریم خلیلی، محمد محقق و عطا محمد نور خلاف موازین اخلاقی است.

آقای قانونی که امروز (شنبه، ششم جدی) در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در قصر سپیدار صحبت می‌کرد، از قطع نشرات زندۀ سخنان محمد کریم خلیلی، محمد محقق و عطا محمد نور در نخستین نشست کمیتۀ رهبری این شورا از سوی تلویزیون ملی کشور انتقاد کرد.

آقای قانونی می‌گوید که سانسور صحبت‌های این سه چهرۀ سیاسی کشور از سوی تلویزیون ملی خلاف موازین اخلاقی است. به گفتۀ او، این اقدام باعث شده است که محمد کریم خلیلی به رسم اعتراض از اشتراک در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی خودداری کند.

معاون پیشین ریاست جمهوری کشور از رسانه‌های دولتی می‌خواهد که از سانسور سخنان شهروندان کشور به ویژه رهبران سیاسی خودداری کنند. به گفتۀ او، این رسانه‌ها باید بگذارند که سیاست‌گران کشور پیام خود را به مردم برسانند.

گفتنی است که نشرات زندۀ تلویزیون ملی کشور در زمان صحبت‌های محمد کریم خلیلی رییس پیشین شورای صلح، محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرایی و عطا محمد نور والی پیشین بلخ در نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی قطع شد. این اقدام انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی نیز به همراه داشت.