dexter-knife-blood-murder

قتل ناموسی در بدخشان؛ دختر جوانی از سوی برادرش سلاخی شد

مسوولان محلی ولایت بدخشان می‌گویند که یک باشندۀ ولسوالی بهارک این ولایت خواهر جوانش را به جرم فرار از منزل سلاخی کرده است. به گفتۀ آنان این مرد باشندۀ روستای «دشت فراخ» ولسوالی بهارک است که نخست خواهرش را با سیم برق خفه کرده و سپس با ضرب چاقو او را به قتل رسانده است.

مسوولان محلی پولیس را مقصر این قتل می‌دانند و می‌گویند که برخورد غیرمسلکی پولیس ولسوالی بهارک زمینه را برای قتل این دختر جوان فراهم ساخته است. نور آقا نادری، ولسوال بهارک توضیح می‌دهد که این دختر با یک پسر جوان از خانه فرار کرده و به فرماندهی پولیس ولسوالی بهارک پناه برده بود. به سخن او، پس از این‌که خانوادۀ این دختر از قضیه آگاه می‌شوند، پولیس این ولسوالی شب اول این دختر جوان را به ضمانت شوهر خواهرش اجازه داده است که به خانۀ خواهرش برود. اما شب دوم برادر این دختر بدون ارایۀ هیچ ضمانتی به پولیس، خواهرش را از فرماندهی پولیس به خانه برده و سپس او را به قتل رسانده است. آقای نادری می‌افزاید که برادر این دختر، پس از کشتن خواهر‌ش به ساحۀ تحت حاکمیت طالبان فرار کرده و پولیس ولسوالی بهارک موفق به بازداشت او نشده است.

ولسوال بهارک درحالی پولیس این ولسوالی را مقصر این قتل می‌داند که به سخن او، قضایای فرار از منزل باید از طریق ادارۀ محلی و نهادهای عدلی و قضایی حل و فصل شود. در این دست قضایا دخترانی که از خانه فرار می‌کنند، تا زمانی که موضوع سرد نشود، در خانه‌های امن نگهداری می‌شوند.

فعالان حقوق بشر نیز پولیس را در نجات جان این دختر جوان به کوتاهی متهم می‌کنند. عارفه نوید، رییس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در بدخشان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که نام این دختر «نازله» بوده و 18 سال عمر داشته است. به گفتۀ خانم نوید، این دختر به قصد ازدواج با یک پسر جوان از خانه فرار کرده بود. این پسر جوان باشندۀ ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. رییس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر می‌افزاید که برای نجات جان دختر، پولیس باید او را به یکی از خانه‌های امن منتقل می‌کرد، اما چنین نکرده است. خانم نوید خاطرنشان می‌سازد که این رویداد در پی غفلت و بی‌توجهی پولیس ولسوالی بهارک رخ داده است و عاملان این قتل باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.

با این‌همه، مسوولان محلی ولسوالی بهارک می‌گویند که هیأتی به منظور بررسی این رویداد از مرکز به این ولسوالی آمده است تا کوتاهی پولیس را در این رویداد از نزدیک بررسی کند.