2286953

قتل پدر برای فرار از ازدواج اجباری

عاطفه غفوری

20 January 2020

یک دختر جوان در ولسوالی غوریان هرات با شلیک گلولۀ تفنگ‌شکاری به زندگی پدرش پایان داد.

فرهاد خادمی ولسوال غوریان می‌گوید، این رویداد شام روز گذشته در مرکز این ولسوالی رخ داده است.

منابع محلی گفته‌اند، این رویداد پس از آن به وقوع پیوست که پدر این دختر قصد داشت او را وادار به ازدواج اجباری کند. این منابع گفته‌اند که پس از مخالفت شدید این دختر با ازدواج اجباری، پدرش او را تهدید به قتل کرده بود.

در همین حال محمد ناصر شجاع، فرماندۀ پولیس ولسوالی غوریان نیز وقوع این حادثه را تایید می‌کند. او می‌گوید، تا اکنون پولیس موفق به بازداشت و بازجویی از این دختر نشده است.

هرساله در کشور دختران بی‌شماری زیر فشار خانواده‌ها و عدم آگاهی از حقوق‌شان، تن به ازدواج اجباری می‌دهند. ازدواجی که گاه سرنوشت آن‌ها را با خشونت و نابودی گره می‌زند.