واکسن کرونا

لحظه شماری برای تطبیق واکسن کرونا؛ 250 هزار نفر در مرحلۀ نخست واکسن دریافت می‌کنند

neshananews

23 February 2021

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که روند تطبیق نخستین مرحلۀ واکسن کرونا در کشور آغاز می‌شود.

بر اساس خبرنامۀ ارگ روند تطبیق نخستین مرحلۀ واکسن کرونا در کشور امروز (سه‌شنبه، پنجم حوت) در یک مراسم رسمی از سوی رییس‌جمهور گشایش می‌یابد. بر اساس معلومات ارگ، 250 هزار نظامی و کارمند صحی در این مرحله واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.

نخستین بسته‌های واکسن کرونا از سوی دولت هند به افغانستان کمک شده است. در خبرنامه ارگ همچنان آمده است که 20 درصد جمعیت کشور در مرحلۀ دوم و 40 درصد دیگری شهروندان در مرحلۀ سوم واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.

بنابر معلومات ارگ ریاست جمهوری، هزینۀ تهیه این واکسن در مرحله‌های دوم و سوم از بودجۀ مشترک دولت افغانستان و بانک جهانی پرداخت می‌شود.

گفتنی است که نخستین محمولۀ واکسن کرونا که حدود 500 هزار دوز واکسن را شامل است از سوی دولت در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است.