دوستم

مارشال دوستم: اگر نشست استانبول نتیجه ندهد به میدان جنگ بر می‌گردم

neshananews

11 April 2021

مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری کشور می‌گوید در صورتی که نشست صلح استانبول نتیجه ندهد، به میدان جنگ بر خواهد گشت. به سخن او، در صورت ادامۀ جنگ مکلف است از شهروندان کشور در برابر حمله‌های طالبان دفاع کند.

دفتر رسانه‌یی آقای دوستم امروز (یک‌شنبه، 22 حمل) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که مارشال دوستم این مطلب را در دیدار با شماری از دانش‌جویان افغانستان در ترکیه مطرح کرده است.

به نقل از این خبرنامه، آقای دوستم می‌افزاید که شهروندان کشور به نشست استانبول در مورد صلح چشم دوخته‌اند و اگر این نشست نتیجۀ مثبت در پی نداشته باشد، امیدواری آنان نسبت به صلح از بین خواهد رفت.

خبرنامۀ دفتر رسانه‌یی مارشال دوستم خاطرنشان می‌سازد که نشست استانبول باید به جنگ جاری در کشور نقطۀ پایان بگذارد و به شکل‌گیری یک حکومت همه‌شمول در کشور بینجامد.

گفتنی است که مارشال عبدالرشید دوستم از دو هفته به این‌سو در ترکیه به سر می‌برد. او با مقام‌های ترک و امریکایی در مورد برگزاری نشست استانبول گفت‌وگو کرده است. این نشست قرار است تا یک هفتۀ دیگری برگزار شود.