IMG-20200109-WA0056

مانور مشترک نظامی نیروهای امنیتی در هرات 

neshananews

09 January 2020

صدها تن از نیروهای امنیتی موظف در هرات بامداد امروز مانور مشترک نظامی را اجرا کردند.

عبدالقیوم “رحیمی” والی هرات هدف از اجرای این مانور را تشدید مبارزه با جرایم جنائی  و راه اندازی عملیات در شهر و ولسوالی های این ولایت عنوان کرد.

آقای رحیمی گفت که به هدف پاکسازی هرات از وجود مخالفین مسلح دولت و برقرار سازی نظم شهری، طرح ویژه امنیتی هرات برای یک ماه به اجرا در خواهد آمد.

این طرح با استقبال شهروندان هرات روبرو شده است.

قرار است در روزهای اجرای این طرح، از رفت وآمد وسایط نقلیه فاقد اسناد، بی نظمی و فعالیت گروه های تبهکار جلوگیری شود.

عبدالله سلجوقی_ هرات