متین بیک

متین بیک: سازمان استخباراتی یکی از همسایه‌ها مخل روند صلح در کشور است

neshananews

28 December 2020

عبدالمتین بیک، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید که یک سازمان استخباراتی همسایه مخل اصلی روند صلح و عامل ترورهای هدف‌مند در کشور تلقی می‌شود.

آقای بیک در گفت‌وگوی ویژه با روزنامۀ 8صبح، که امروز (یک‌شنبه، هفتم جدی) منتشر شد، این موضوع را مطرح کرده است. مجیب مهرداد، مدیر مسوول این روزنامه گرداننده‌گی این گفت‌وگو را برعهده دارد.

آقای بیک سازمان استخباراتی یکی از کشورهای همسایه‌ را مخل اصلی روند جاری صلح در افغانستان معرفی می‌کند. او از این سازمان به گونۀ مشخصی نام نمی‌برد، اما می‌افزاید: «یک سازمان مشخصی که بخش بزرگی از بدبختی‌های افغانستان از آن ناشی می‌شود، مخل اصلی روند صلح در افغانستان است.»

آقای بیک می‌افزاید که این سازمان هراس دارد که با تأمین صلح در افغانستان یک جانب را از دست خواهد داد. متین بیک به گونۀ تلویحی به  سازمان استخباراتی پاکستان (آی.اس.آی) به عنوان مهم‌ترین اخلال‌گر روند صلح در کشور اشاره می‌کند.

این عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان با اشاره به افزایش  ترورهای هدف‌مندی که بیشتر فعالان نهادهای جامعۀ مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و عالمان دین را هدف قرار می‌دهد، خاطرنشان می‌سازد که این ترورها با روند صلح ارتباط دارد و سازمان استخباراتی یاد شده در عقب آن قرار دارد.

به گفتۀ او، ترورهای هدف‌مند به منظور بی‌باور ساختن شهروندان کشور به روند صلح انجام می‌شود. گفتنی است که از حدود دو سال به این‌سو، همزمان با داغ شدن موضوع گفت‌وگوهای صلح در افغانستان، فعالان اجتماعی و مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و عالمان دین پیوسته هدف حمله‌های هدف‌مند قرار می‌گیرند. اخیراً نماینده‌گان دیپلماتیک کشورهای غربی این ترورها را آسیب جدی در روند صلح  افغانستان معرفی کرده‌اند.

تاکنون گروهی به گونۀ رسمی مسوولیت ترورهای هدف‌مند در کشور را بر عهده نگرفته است، اما نهادهای امنیتی کشور ادعا دارند که طالبان این ترورها را انجام می‌دهند.