EZlP_OqXsAIG97M

مجروح: اوزبیکستان، تاجیکستان و ایران در بخش تهیۀ آکسیجن با افغانستان همکاری می‌کنند

neshananews

13 June 2021

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که کشورهای اوزبیکستان، تاجیکستان و ایران تعهد کرده‌اند که روزانه صدها بالون آکسیجن را در اختیار وزارت صحت عامۀ کشور قرار خواهند داد.

سرپرست وزارت صحت عامه امروز (یک‌شنبه، 23 جوزا) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که از دو هفته به این‌سو تدابیر جدی برای رفع کمبودی آکسیجن در شفاخانه‌های ویژۀ بیماران کرونایی روی دست گرفته شده است.

وحید مجروح می‌افزاید که دستگاه‌های تولید آکسیجن در شفاخانه‌های دولتی مخصوص بیماران کرونایی فعال شده و در کنار 300 بالون آکسیجن که روزانه از سوی شفاخانه‌های خصوصی به این وزارت داده می‌شود، کمبودی آکسیجن در کابل تا حدودی برطرف می‌شود.

افزون بر این، آقای مجروح اطمینان می‌دهد که اوزبیکستان و تاجیکستان نیز تعهد کرده‌اند که روزانه 600 بالون آکسیجن و ایران هفتۀ دو تانکر آکسیجن مایع را در شمال و غرب کشور در اختیار وزارت صحت عامه قرار خواهد داد. علاوه بر این، به سخن آقای مجروح 4 هزار و 500 بالون آکسیجن از ایران خریداری شده و تا روزهای نزدیک به داخل کشور منتقل خواهد شد.

سرپرست وزارت صحت عامه با اشاره به مشکل کمبود آکسیجن در هفته‌های پسین یادآور می‌شود که یونسیف تعهد کرده بود که در پانزده ولایت به شفاخانه‌های دولتی آکسیجن تهیه کند، اما این سازمان در این بخش با تأخیر عمل کرده است.

این در حالی است که روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل از حکومت افغانستان به دلیل عدم تهیۀ آکسیجن کافی در شفاخانه‌های درمان بیماران کرونایی انتقاد کرد و خواهان تهیۀ فوری آکسیجن کافی و تلاش برای مهار موج سوم کرونا در کشور شد.