مجلس سنا

مجلس سنا: جزییات بازداشت سه سناتور با ما شریک نشده است

neshananews

29 December 2020

مجلس سنای کشور در واکنش به بازداشت سه عضو این نهاد به اتهام دریافت رشوه می‌گوید که جزییات اتهام وارده و چگونه‌گی بازداشت سه سناتور تاکنون با اعضای این مجلس در میان گذاشته نشده است.

مجلس سنای کشور امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که هیأتی از سوی مجلس سنا برای دریافت جزییات این قضیه گماشته شده است. به نقل از این خبرنامه، این هیأت قرار است با سناتوران بازداشت شده، مسوولان دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی کشور در تماس خواهند شد تا جزییات کامل اتهام وارده و چگونه‌گی بازداشت این سه عضو مجلس سنا را به دست بیاورند.

سناتوران کشور خواستار بررسی این قضیه به گونۀ بی‌طرفانه هستند.

گفتنی است که روز گذشته سه عضو مجلس سنای کشور به اتهام دریافت مبلغ 40 هزار دالر امریکای در بندر حیرتان در ولایت بلخ به گونۀ بالفعل بازداشت شده‌اند. این سناتوران برای نظارت از عواید و مصارف اداره‌های عایداتی به ولایت بلخ سفر کرده بودند.