مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان برنامۀ «دسترخوان ملی» را با بیش‌ترین آرا رد کرد

neshananews

21 July 2020

مجلس نماینده‌گان کشور در نشست امروزی (سه‌شنبه، 31 سرطان) برنامۀ «دسترخوان ملی» را با بیش‌ترین آرا رد کرد. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که این برنامه خلاف مادۀ ۹۱ قانون اساسی کشور است.

این در حالی است که دولت به تازه‌گی برنامه‌یی را زیر نام «دسترخوان ملی» راه‌اندازی کرده است. این برنامه به منظور کمک به بیش از چهار میلیون خانواده با هزینۀ بیش از ۲۴۴ میلیون دالر راه‌اندازی شده است. محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، روز شنبه (۲۸ سرطان) هنگام افتتاح این برنامه گفته است که «یک گام دیگر در راستای قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت برداشته می‌شود.» آقای غنی هدف از راه‌اندازی برنامۀ دسترخوان ملی را کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا عنوان کرده است.

گفتنی است که دولت از این پیش برنامۀ توزیع نان خشک را به خانواده‌های نیازمند اجرا کرده است. این برنامه اما با ادعاهای فساد گسترده و موثر نبودن روبه‌رو شده است.