مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان به هر ده نامزد وزیر کابینه رأی اعتماد داد

neshananews

21 November 2020

ده نامزد وزیر کابینه در رأی‌گیری مجلس نماینده‌گان کشور برای احراز کرسی وزارت‌خانه‌ها رأی اعتماد گرفتند.

مجلس نماینده‌گان کشور امروز (شنبه، اول قوس) برای نامزد وزیران امور خارجه، مالیه، امور داخله، دفاع ملی، عدلیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و صنعت و تجارت صندوق رأی‌گیری گذاشت. 246 عضو مجلس در جریان این رأی‌گیری اشتراک کرده بودند.

محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه با کسب 197 رأی تأیید، عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه با کسب 205 رأی تأیید، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی با کسب 206 رأی تأیید، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله با کسب 214 رأی تأیید و فضل احمد معنوی، سرپرست وزارت عدلیه با کسب 220 رأی تأیید برای احراز کرسی‌ این وزارت‌خانه‌ها از مجلس نماینده‌گان کشور رأی اعتماد گرفتند.

همچنان معصومه خاوری، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کسب 154 رأی تأیید، عباس بصیر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی با کسب 197 رأی تأیید، بشیراحمد ته‌ینج، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با کسب 190 رأی تأیید، محمدقاسم حلیمی، سرپرست وزارت حج و اوقاف با کسب 148 رأی تأیید و نثاراحمد غوریانی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با کسب 213 رأی تأیید برای احراز کرسی‌ این وزارت‌خانه‌ها از مجلس نماینده‌گان کشور رأی اعتماد گرفتند.

گفتنی است که مجلس نماینده‌گان حدود سه هفته پس از معرفی نامزد وزیران کابینه به خانۀ ملت به این نامزد وزیران رأی اعتماد دادند.