مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 را رد کرد

neshananews

16 January 2021

اعضای مجلس نماینده‌گان برای دومین بار پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی را با اکثریت آرا رد کردند.

دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی امروز (شنبه، 27 جدی) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان به رأی‌گیری گذاشته شد. بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان به استثنای پانزده عضو این مجلس به این پیش‌نویس رأی رد دادند.

اعضای مجلس درج نشدن طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی در این پیش‌نویس و تخصیص بودجه به اداره‌های تازه‌تشکیل حکومت را از دلایل رد این طرح برای دومین بار عنوان می‌کنند.

دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی که 473 میلیارد افغانی را شامل می‌شود، هفتۀ گذشته پس از آن به پارلمان فرستاده شد که حکومت از درج طرح تصویب شدۀ مجلس نماینده‌گان در پیوند به یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی در این پیش‌نویس خودداری کرد.

اعضای مجلس نماینده‌گان تأکید می‌کنند که طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی را تا مرحلۀ اجرایی تعقیب می‌کنند؛ تلاشی که از سوی شهروندان نیز استقبال شده است. اما مسوولان حکومت تصویب طرح‌های مربوط به بودجه را خارج از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان می‌دانند.