مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان طرح بودجۀ سال 1400 مالی را رد کرد

neshananews

30 December 2020

مجلس نماینده‌گان کشور طرح بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرده و خواستار تعدیل این طرح از سوی حکومت شده است.

طرح بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی امروز (چهارشنبه، دهم جدی) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان به رأی‌گیری گذاشته شد. در این رأی‌گیری بیشتر اعضای مجلس نماینده‌گان به این طرح رأی منفی دادند.

بیرون شدن بیش از یک‌هزار پروژۀ ولایتی، درج بالغ بر 13 میلیارد افغانی در کود احتیاط و جای گرفتن دو میلیارد افغانی در کود 91 پالیسی از مشکلات این طرح بودجه‌یی خوانده می‌شود. مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد که این طرح را تعدیل و دوباره به مجلس نماینده‌گان بفرستد.

گفتنی است که طرح بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی در اوایل ماه قوس امسال به مجلس ارایه شد. کل بودجۀ دولت در این طرح بالغ بر 452 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود. از این میان، 295 میلیارد افغانی را بودجۀ عادی و 156 میلیارد افغانی دیگر را بودجۀ انکشافی شکل می‌داد.

این طرح بودجه‌یی در حالی از سوی مجلس نماینده‌گان رد می‌شود که اتهام‌های سنگین فساد و سوء استفاده از بودجۀ سال مالی گذشته در مصارف دولت در بخش مبارزه با ویروس کرونا و کود 91 پالیسی مطرح شده است.