مجلس نمایندگان

مجلس هیأتی را برای بررسی علت فرود نیامدن هواپیمای رییس پارلمان پاکستان به میدان هوایی کابل گماشت

neshananews

10 April 2021

مجلس نماینده‌گان کشور هیأتی را برای بررسی علت اجازه نیافتن فرود هواپیمای حامل هیأت پارلمان پاکستان در میدان هوایی کابل، گماشته است.

اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (شنبه، 21 حمل) در یک نشست فوق‌العاده اجازه فرود ندادن به هواپیمای حامل اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان و شانزده تن از نماینده‌گان پارلمان پاکستان را پرسش‌برانگیز خوانده‌اند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور در این نشست می‌گوید که اسد قیصر، رییس پارلمان پاکستان از سوی این مجلس به هدف تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور به کابل دعوت شده بود.

اما به گفتۀ آقای رحمانی، هواپیمای حامل آقای قیصر هنگام فرود در میدان هوایی کابل از آن‌چه بروز یک مشکل امنیتی در اطراف میدان‌هوایی کابل گفته می‌شود، اجازۀ فرود نیافته است.

رییس مجلس نماینده‌گان کشور بر اساس درخواست اعضای مجلس هیأتی را توظیف کرده است تا علت مسدود بودن میدان‌ هوایی کابل هنگام فرود هواپیمای حامل رییس پارلمان پاکستان را بررسی کند.

گفتنی است که پیش از چاشت روز پنج‌شنبه اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان به کابل سفر کرد. اما هواپیمای حامل او در میدان‌هوایی کابل اجازۀ فرود دریافت نکرد و به اسلام‌آباد برگشت.

رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که حکومت افغانستان به دلیل عدم هماهنگی مجلس برای دعوت از رییس پارلمان پاکستان مانع فرود هواپیمای رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان شده است.