کوشانی

محبوب‌الله کوشانی رهبر حزب «آزاده‌گان افغانستان» درگذشت

neshananews

25 October 2020

محبوب‌الله کوشانی، رهبر حزب آزاده‌گان افغانستان به عمر 76 ساله‌گی در آلمان درگذشت. علت وفات آقای کوشانی ایست قلبی عنوان می‌شود. او حدود 26 سال در آلمان زنده‌گی کرده است.

محبوب‌الله کوشانی در سال ۱۳۲۳ خورشیدی در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان زاده شد. آقای کوشانی دورۀ آموزش‌ ابتدایی را در لیسۀ «حبیبیه» در کابل به پایان رساند و در رشتۀ اقتصاد سیاسی از دانشگاه مسکو فوق لیسانس خود را به دست آورد.

آقای کوشانی پس از پایان دورۀ دانشگاهی به عضویت حزب چپ‌گرای «سازمان انقلابی زحمت‌کشان» افغانستان پیوست. رهبری این حزب را در آن زمان طاهر بدخشی برعهده داشت. آقای کوشانی پس از طاهر بدخشی رهبری این حزب را بر عهده گرفت و یکی از چهره‌های سرشناس جنبش روشن فکری در کشور شمرده می‌شد.

محبوب‌الله کوشانی اما به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی در سال ۱۳۷۳ خورشیدی افغانستان را ترک کرد و به آلمان مهاجر شد.