محب

محب: دور بعدی مذاکرات صلح باید در افغانستان برگزار شود

neshananews

12 December 2020

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور خواستار برگزاری دور بعدی مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در داخل کشور شده است.

آقای محب امروز (شنبه، 22 قوس) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است: «دولت جایی به خصوصی را مد نظر ندارد و آماده است در هر نقطه‌یی از افغانستان که طالبان بخواهند، گفت‌وگو کند.» آقای محب تأکید می‌ورزد که دولت حاضر است همۀ امکانات مورد نیاز را برای ادامۀ گفت‌وگوهای مستقیم صلح در داخل کشور فراهم بسازد.

مشاور امنیت ملی کشور خاطرنشان می‌سازد که برگزاری مذاکرات صلح در داخل کشور از یک‌سو می‌تواند اعتماد لازم را میان طرف‌های مذاکره‌کننده به میان آورد و از سوی دیگر زمینه را برای نظارت شهروندان از روند صلح فراهم می‌سازد. به سخن آقای محب، ادامۀ مذاکرات مستقیم صلح در بیرون از کشور زیر تأثیر شرایط خارجی قرار می‌گیرد و این گونه صلح نمی‌تواند منافع کشور را آن چنانی که لازم است، تأمین کند.

از این پیش، آلمان، ناروی و کشورهای آسیای میانه نیز برای میزبانی از این مذاکرات اعلام آماده‌گی کرده‌اند. گروه طالبان اما تاکنون به این خواست دفتر شورای امنیت ملی کشور واکنشی ارایه نکرده‌اند.

مشاور امنیت ملی کشور در حالی خواستار برگزاری دور بعدی مذاکرات مستقیم صلح در داخل کشور است که هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند. این روزها هردو هیأت مصروف رأی‌زنی در مورد تعیین آجندای مذاکرات هستند. گزارش‌ها می‌رسانند که دو طرف در این مورد پیشرفت‌هایی داشته‌اند و قرار است مذاکرات رسمی صلح میان دو طرف پس از یک وقفۀ سه هفته‌یی از سر گرفته شود.