محقق

محقق: پیام وزیر خارجۀ امریکا به رهبران حکومت با ساختار ملی افغانستان همخوانی ندارد

neshananews

08 March 2021

محمد محقق، مشاور ارشد سیاسی و امنیتی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که آهنگ و پیام نامۀ اخیر وزیر خارجۀ امریکا به رهبران دولت افغانستان آمرانه است و با ساختار ملی کشور همخوانی ندارد.

آقای محقق امروز (دوشنبه، هژدهم حوت) در مراسم یادبود از هفتمین سال‌یاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری کشور، نامۀ وزیر خارجۀ امریکا به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی را به باد انتقاد گرفته است.

آقای محقق می‌گوید که در این نامه باوجود نقاط قوتی که وجود دارد، چند نقطۀ ضعف اساسی نیز وجود دارد. به گفتۀ او، بر اساس این نامه امریکا می‌خواهد که روند صلح کشور باید بسیار به عجله به نتیجه برسد. به باور او، آهنگ و پیام این نامه آمرانه است و با ساختار ملی افغانستان همخوانی ندارد.

به باور آقای محقق، این نامۀ وزیر خارجۀ امریکا از ضرورت شکل‌گیری ساختاری در افغانستان حکایت دارد که در چوکات آن دولت و طالبان یک حکومت ایتلافی شکل دهند. به بیان او، چنین ساختاری به معنای تخریب نهادهای موجود و دستاوردهای نوزده سال پسین مردم افغانستان بوده و قابل قبول نیست.

مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور امنیتی و سیاسی خاطرنشان می‌سازد که امریکا رهبران دولت افغانستان را نباید در تنگنا قرار دهد. به سخن او، روند صلح باید روال طبیعی خود را طی کند و رضایت تمام طرف‌ها در آن حفظ شود. آقای محقق تأکید می‌ورزد که صلح به شکل آمرانه به نتیجه نخواهد رسید.

او در بخش دیگری از سخنانش عملکرد طالبان را به باد انتقاد گرفته و می‌افزاید که در یک سال گذشته هیچ تغییری در عملکرد این گروه به میان نیامده است. آقای محقق ادعا دارد که طالبان به تازه‌گی با فرستادن نامه‎یی او را به مرگ تهدید کرده‌اند. به بیان این رهبر سیاسی، علی‌رغم هیچ تفاوتی در عملکرد طالبان، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان در یک سال گذشته پیوسته سعی کرده است تا چهر‌ۀ طالبان را صلح‌دوست نشان دهد.

گفتنی است که همزمان با سفر نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان به کابل و دیدارهای او با طیف بزرگی از رهبران سیاسی کشور، نامه‌یی از آدرس وزیر خارجۀ امریکا به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی مواصلت ورزیده است. وزیر خارجۀ امریکا در این نامه از سران حکومت خواسته است که روند جاری صلح را سرعت دهند و هرچه زودتر در روند صلح با طالبان به نتیجه برسند.