اندرابی

محمد مسعود اندرابی برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شود

neshananews

18 July 2020

رییس‌جمهور غنی در فرمانی محمدمسعود اندرابی را به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله در این وزارت ابقا کرده است.

ادارۀ امور ریاست جمهوری امروز (شنبه، ۲۸ سرطان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری محمد مسعود اندرابی به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله گماشته شده و قرار است از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شود.

آقای انداربی در ماه دلو سال 1397 به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور داخله معرفی شد. آقای اندرابی تاکنون در این بست وظیفه اجرا می‌کند. آقای غنی همچنان فرمان داده است که اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور نیز برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شود.

این همه در حالی است که رییس‌جمهور غنی قبلاً گفته است که فرهنگ سرپرستی را در وزارت‌خانه‌های کشور پایان خواهد داد. ادارۀ امور ریاست جمهوری مشخص نکرده است که آقای اندرابی چه زمانی به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهد شد.