میدان-هوایی-کابل

مخالفت طالبان با مستقر شدن نیروهای خارجی در میدان هوایی کابل

neshananews

12 June 2021

گروه طالبان مخالفت خود را با مستقر شدن نیروهای ویژۀ خارجی در میدان هوایی کابل اعلام کرده‌اند. از دید این گروه، هیچ نیروی خارجی نباید در افغانستان باقی بماند.

گروه طالبان امروز (شنبه، 22 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که نیروهایی که زیر هر نامی در افغانستان مستقر شوند، از نظر طالبان اشغال‌گر خوانده خواهند شد.

در خبرنامۀ این گروه آمده است که مسوولیت تأمین امنیت میدان هوایی کابل و سفارت‌خانه‌ها بر عهدۀ مردم افغانستان است. بر اساس این خبرنامه، حضور نظامی کشورها به بهانۀ تأمین امنیت، روابط ملت‌ها و کشورها را خدشه‌دار می‌سازد.

طالبان هرچند خواستار ادامۀ کمک‌های بشردوستانۀ کشورهای خارجی برای رسیده‌گی به اقشار نیازمند کشور هستند، اما علاوه می‌کنند که حضور نظامی کشورها در افغانستان برای این گروه پذیرفتنی نخواهد بود.

این در حالی است که امریکا و ناتو همزمان با ادامۀ روند خروج نیروهای خارجی از کشور، تعهد کرده‌اند که از تأسیسات مهم دولتی از جمله میدان هوایی کابل، محافظت خواهند کرد.

در این میان طرح مستقر شدن نیروهای ویژۀ ناتو در میدان هوایی کابل به هدف حفاظت از این محل زیر بحث قرار دارد. این طرح اما تاکنون نهایی نشده است. گفته می‌شود ناتو تلاش دارد نیروهای ویژۀ ترکیه را برای انجام این مأموریت در میدان هوایی کابل مستقر کند.