رشوت

مدیر طب عدلی جوزجان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

neshananews

07 February 2021

دادستانی کل اعلام کرده است که مدیر طب عدلی جوزجان که ریاست کمیسیون تثبیت معلولیت را نیز برعهده داشت به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (یک‌شنبه، نوزدهم دلو) می‌گوید که این مسوول محلی جوزجان به اتهام دریافت 11 هزار افغانی رشوه به گونۀ بالفعل بازداشت شده است.

آقای رسولی می‌افزاید که این متهم پس از آن بازداشت شده است که در پیوند به طی مراحل اسناد معلولیت، رشوه دریافت کرده است. به گفتۀ او، مأموران دادستانی کل و امنیت ملی در عملیات بازداشت این متهم نقش داشته‌اند.

این در حالی است که حدود دو ماه پیش سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت 40 هزار دالر امریکایی به عنوان رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. این متهمان به تازه‌گی به سپری کردن 10 سال حبس محکوم شده‌اند.