2277399

مردی در جوزجان پسرش را قرنطین کرد

محمدجان آریا

23 March 2020

خدایداد باشندۀ شهر شبرغان از سه‌روز به این‌سو پسر و خواهرزادۀ خود را در یک اتاق جداگانه قرنطین نموده است. پسر و خواهرزادۀ خدایداد تازه از ایران برگشته اند و مدت یک‌ونیم سال در ایران مصروف کار بوده‌اند.

خدای داد به خبرگزاری نشانه می‌گوید:

«پسرم همراه با خواهر زاده‌ام تازه از ایران برگشته‌اند و من به خاطر سلامتی خانواده و سلامتی جامعه خواستم تا 14 روز هر دوی آن‌ها قرنطین شوند. به همین دلیل برای‌شان اتاق جداگانه گرفته‌ام و فعلاً آن‌جا زنده‌گی می‌کنند.»

خدایداد ادامه می‌دهد:

«هیچ علایمی از کووید 19 در آن‌ها دیده نمی‌شد اما باز هم احتیاط را در نظر گرفتیم تا مسؤولیت خود را در مقابل جامعه ادا کرده باشم. با وجودی که خانواده و مادرش می‌خواهند پسرم را ببینند اما من به آن‌ها گفتم که باید 14 روز صبر کنند.»

او به مردم می‌گوید اگر مردم، کشور و خانوادۀ خود را دوست دارند باید نزدیکان‌شان را که از ایران می‌آیند، قرنطین کنند.

در همین‌حال داکتر غلام خالص سرویلانس در صحت عامۀ جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید:

«تا اکنون در شهر شبرغان 310 خانواده که از ایران برگشته اند در روستاهای‌شان قرنطین شده اند و روزانه تقریباً40 بیمار به خاطر نگرانی از ویروس کرونا به آن‌ها مراجعه می‌کنند.»

مسؤولان صحت عامۀ ولایت جوزجان از راه‌اندازی کمپاین و دواپاشی ادارات دولتی خبر می‌دهند و از مردم می‌خواهند که به رهنمایی‌های صحی وزارت صحت توجه جدی داشته باشند.