اهدای زمین

مردی در ولایت سرپل برای سومین بار به معارف زمین اهدا کرد

محمدجان آریا

04 October 2020

مسوولان ریاست معارف در ولایت سرپل می‌گویند در جریان امسال مردی برای سومین بار مقداری از زمین شخصی‌اش را برای ساخت مکتب وقف معارف کرده است. به سخن آنان، حاجی محمد عظیم سلطان‌زاده این بار حدود دو هزار متر مربع زمین شخصی خود را در مرکز ولایت سرپل به ریاست معارف اهدا کرده است.

احمدخان بیک‌زاده، رییس معارف ولایت سرپل در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که حاجی عظیم سلطان‌زاده این زمین را با پول شخصی خود خریداری کرده و سپس آن را برای اعمار مکتب به ریاست معارف اهدا کرده است. ارزش این قطعۀ زمین یک میلیون و شش‌ صد هزار افغانی برآورد شده است. آقای بیک‌زاده می‌افزاید که قرار است این مکتب در روستای «نوآباد قاضی کینتی» در شهر سرپل ساخته شود؛ محلی که شمار زیادی از خانواده‌های جنگ‌زده را در خود پناه داده است.

رییس معارف ولایت سرپل خاطرنشان می‌سازد که این مکتب برای کودکان متأثر از جنگ و رویدادهای طبیعی ساخته می‌شود. او توضیح می‌دهد که در حال حاضر شماری از کودکان این محل برای کسب دانش به مکتب‌های دوردست می‌روند و شمار دیگری از رفتن به مکتب محروم هستند.

با این حال، ریاست معارف در ولایت سرپل از حاجی سلطان‌زاده به عنوان «مرد معارف‌دوست» تقدیر می‌کند. رییس ادارۀ معارف در ولایت سرپل خاطرنشان می‌سازد که از این پیش نیز حاجی عظیم سلطان‌زاده دو قطعۀ زمین دیگر را به ریاست معارف اهدا کرده است. او می‌افزاید که در حال حاضر بیش‌ از یک‌هزار دختر در ساختمان مکتب یکی از زمین‌های اهدایی این مرد درس می‌خوانند.

بر اساس گزارش ریاست معارف ولایت سرپل، در دو سال گذشته باشنده‌گان این ولایت ۱۳۰ قطعۀ زمین خود را به معارف اهدا کرده‌اند.