آر

مرز افغانستان با ترکمنستان از وجود طالبان پاک‌سازی شد

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که نوار مرزی میان افغانستان و ترکمنستان را از وجود جنگ‌جویان گروه طالبان پاک‌سازی کرده و پاسگاه‌های نیروهای محلی و قرارگاه کندک پولیس سرحدی را در نوار مرزی، جابه‌جا کرده‌اند.

شاه آغا شتاب، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «پاسگاه‌های پولیس جوزجان در ولسوالی‌های قرقین و خم‌آب افزار شده‌اند و همراه با پولیس مرزی ترکمنستان از مرز حراست می‌کنند.»

بلخ، فاریاب و جوزجان در شمال کشور از ولایت‌هایی‌اند که مرز مشترک با ترکمنستان دارند و دریای آمو نقطۀ صفری میان دو کشور دانسته می‌شود. بندر بازرگانی آقینه در ولسوالی اندخوی فاریاب، ولسوالی‌های خم‌آب و قرقین ولایت جوزجان و ولسوالی شورتپۀ ولایت بلخ در مرز میان افغانستان و ترکمنستان واقع‌شده‌اند. از همین رو، کنترل این مناطق از بُعد سیاسی و اقتصادی برای دولت و گروه طالبان مهم است.

نیروهای امنیتی به رهبری ارتش عملیات‌های مشترکی را حدود یک ماه پیش در شمال کشور آغاز کردند که ولسوالی‌های هم‌مرز با کشور ترکمنستان در ولایت‌های بلخ و جوزجان از وجود مخالفان مسلح دولت پاک‌سازی شد.

با این حال، محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می‌گوید: «پس از پاک‌سازی،‌ تلاشی خانه‌به‌خانه و افراز پاسگاه‌های امنیتی در نقاط مرزی میان افغانستان و ترکمنستان، مرحلۀ دوم عملیات نیروهای امنیتی در مسیر ولسوالی‌های مردیان و منگجیک ولایت جوزجان آغاز شده است.» آقای رضایی می‌افزاید که پس از آغاز عملیات و پیش‌روی نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های منگجیک و مردیان ولایت جوزجان، گروه طالبان بدون درگیری روستاهای همجوار با ولسوالی‌های قرقین و خم‌آب را رها و از میدان نبرد فرار کرده‌اند.

این درحالی است که مسوولان محلی در ولایت‌های شمال می‌گویند که با تصفیۀ نوار مرزی با کشور ترکمنستان، جلو قاچاق مواد مخدر گرفته خواهد شد. آنان قاچاق مواد مخدر را به گروه طالبان نسبت می‌دهند.