کابینه

مرکزهای آموزشی در پانزدهم اسد مشروط به ارزیابی وزارت صحت عامه باز می‌شوند

neshananews

16 July 2020

کابینه به تازه‌گی فیصله کرده است که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به تاریخ پانزدهم اسد سال روان خورشیدی مشروط به ارزیابی وزارت صحت عامه از وضعیت ویروس کرونا در کشور و با رعایت موارد بهداشتی، بازگشایی خواهند شد.

ارگ ریاست جمهوری شب گذشته (چهارشنبه، ۲۵ سرطان) اعلام کرده است: «کابینه تصمیم گرفته است که مکاتب و دانشگاه‌ها سر از تاریخ ۱۵ اسد سال‌ روان با در نظرداشت رعایت سفارش‌ها و معیارهای صحی، مشروط بر این‌که وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در سطح کشور به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه تا زمان فوق الذکر تشدید نیابد، آغاز شود.» این تصمیم در نشست روز گذشتۀ کابینه تحت ریاست رییس‌جمهور غنی گرفته شده است.

همچنان در این نشست، کابینه طرح تعدیل کارشیوۀ تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرده است. بر اساس این طرح، کارمندان اداره‌های دولتی با رعایت معیارهای صحی در دو نوبت کاری روزهای جفت و تاق هفته از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر ارایۀ خدمات می‌کنند.

این در حالی است که از آغاز سال روان خورشیدی (۱۳۹۹) تاکنون همۀ مراکز آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، مسدود بوده‌اند. چندی پیش اتحادیۀ مرکزهای آموزشی خصوصی نیز خواهان بازگشایی مراکز آموزشی شده‌اند.